Vår verksamhet

Vi vill ge varje barn, utifrån dess egna förutsättningar, möjlighet att tillsammans med andra utveckla sociala, intellektuella, språkliga, estetiska, motoriska och känslomässiga färdigheter och bidar till ett demokratiskt tänkande och handlande.

Verksamheten vägleds av principen”Hjälp mig att hjäpa mig själv”. En viktig del i det är en miljö som är anpassad efter barnens behov och som tar vara på deras intressen. Vi vill hjälpa barnen att utveckla en god självbild och lägga grunden för en positiv social utveckling.

I vår förskola finns möjlighet att upptäckta världen, dess storhet och mångfald. Det kan vara början till samtal om människors olikheter men ändå samma värde.

Vi vill att förskoletiden ska vara en positiv upplevelse för hela familjen. Därför är en väl fungerande dialog mellan föräldrar och pedagoger en viktig del i vårt arbete.

Bokhylla

Maria Montessoris insikt om vikten av att ”följa barnet” är ett ledmotiv för vår verksamhet. Att följa barnet innebär att se nya möjligheter och nya utmaningar, och att vilja förändras och utvecklas.

Verksamheten bedrivs i enlighet med Maria Montessoris pedagogik och filosofi, förskolans läroplan, skollagen och FN:s barnkonvention. Tillsammans arbetar vi för en förskolan med arbetsglädje och gemenskap för alla.

Vårt mål är att alla våra pedagoger ska vara utbildade inom det internationella montessoriförbundets – AMI’s regi. (Assosiation Montessori International).

Här kan du läsa mer om förskolans värdegrund.