Stora förskolan

I stora förskolan finns plats för 18 – ca 20 barn i åldern 2,5 till 5 år. Här arbetar två montessorilärare, varav en legitimerad förskolelärare, samt en montessoriassistent.

storaPraktiska

storaSinnes

Tillgängligt på hyllorna finns material inom våra områden: praktiska övningar, sinnestränande material, språk, matematik och kultur. Den skapande verksamheten tar sig många uttryck. Vi låter oss inspireras av årets högtider, den vackra omgivningen, berömda konstnärer och kompositörer. Sång och musik är viktiga inslag inte bara för barnens utveckling utan också för att tillsammans uppleva gemenskap och glädje.

mateStora

IMG_9765

En av våra pedagogers viktigaste uppgifter är att vara lyhörda för barnens intresse och lust att lära. Vi vill visa barnen intressanta saker som ger dem spännande utmaningar. Målet är att varje barn så småningom själv ska kunna göra egna positiva val och välja att arbeta med det som bidrar till den egna utvecklingen.