Föräldraföreningen

Vår förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Detta innebär att…

– förskolan är organiserad som en ideell förening,

– föräldraföreningen har ekonomiskt och administrativt ansvar,

– i föräldrarnas ansvar ingår vissa praktiska sysslor, ingen jourtjänstgöring förekommer,

– den pedagogiska verksamheten ansvarar förskolans montessorilärare för,

– det är viktigt att som förälder delta i förskolans förenings- och föräldramöten,

– föreningen är beroende av att föräldrar bidrar till föreningsarbetet, exempelvis vad gäller styrelseuppdrag eller trädgårdsskötsel.

Vill du veta mer om vår förening kontakta förskolan.